Ratkaisemme asiakkaidemme haasteita, jotka liittyvät tavalla tai toisella ihmisten käyttäytymiseen. Kysymyksessä voi olla organisaation työntekijöiden päätösten parantaminen tai valittujen asiakassegmenttien valintoihin vaikuttaminen. Varmistamme, että olennaiset päätöksenteon ilmiöt huomioidaan ja lopputuloksena on konkreettisia ratkaisuja ja mitattavia lopputuloksia. Toteutamme ratkaisujen testaamisen käytännön kokeiluilla oikeassa toimintaympäristössä ja tarjoamme tuen muutoksen ylläpitämiseen.

Valintamuotoilu

Konsultointiprojekti, jossa tutkimme ja ratkaisemme käyttäytymisen ongelmia. Auditoimme päätöksenteon pullonkaulat, priorisoimme löydökset kanssanne ja luomme käyttäytymisen ilmiöitä hyödyntäviä ratkaisuja. Ratkaisuille on tyypillistä oivaltavuus, testattavuus ja helppo toteutettavuus. Muutosten tueksi suosittelemme käyttäytymistieteilijä omaksi -palvelua.

Konsultoivat koulutukset

Räätälöidyissä koulutuksissamme käsitellään käyttäytymisen teoriaa ja työskennellään työpajahenkisesti asiakkaan ajankohtaisen aiheen parissa. Koulutuksessa viedään valittu haaste valintamuotoilu-prosessin läpi ja demotaan käyttäytymisen muuttamisen työkalujen käyttämistä. Lopputuloksena on on oman osaamisen lisäämisen lisäksi valmiita ratkaisuehdotuksia.

Käyttäytymisen auditointi

Käymme läpi asiakaspolun käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta ja annamme palautteen ja suosituksia sen kehittämiselle. Lopputuloksena on ymmärrys siitä, mitkä päätöksenteon ilmiöt vaikuttavat pullonkaulojen taustalla, ja miten hyödyntää ilmiöitä palvelun kehittämisessä. Jatkoksi suosittelemme yhteistä ratkaisutyöpajaa tai käyttäytymistieteilijä omaksi -palvelua.

Valintamuotoilija omaksi -palvelu

Jatkuva sparrailu ja tuki valintamuotoilun soveltamiseen yrityksessäsi. Tämä on sopiva jatko, kun organisaatiolla on jo kyvykkyyttä soveltaa valintamuotoilua ja käyttäytymisen muuttamista itsenäisesti. Sovittavissa joustavasti tai kuukausipaketteina.

Sovi tapaaminen kanssamme!

Haluatko kuulla lisää, miten valintamuotoilulla voisi ratkaista liiketoimintasi haasteita? Lähetä meille sähköpostia, laita viesti verkkosivujen kautta tai soita, niin sovitaan tapaaminen.