Asiakascase: yhdistyksen jäsenten tuuppaaminen maksamaan kolmen vuoden jäsenyys

Autoimme Helsingin yliopiston alumniyhdistystä sitouttamaan heidän jäseniään ja siirtymään yksivuotisesta jäsenmaksusta kolmivuotiseen. Alumniyhdistys on Helsingin yliopiston strateginen kumppani ja tieteen ja käytännön kohtaamispaikka, jossa on 7 000 jäsentä. Yhdistyksellä on kolme jäsenmaksuluokkaa: 1 vuoden, 3 vuoden ja ainaisjäsenmaksu. Yhdistys halusi sitouttaa jäseniä taloudellisesti ja vähentää hallintokustannuksia tuuppaamalla jäseniä maksamaan kolmen vuoden jäsenmaksu tai ainaisjäsenyys.

Alumniyhdistys vuosittainen jäsenlaskutus toteutetaan vuoden lopussa sähköpostitse. Koska aikaa ei haastatteluille tai tutkimisille tiukan aikataulun vuoksi ollut, teimme nopeat hypoteesit niistä esteistä, joita jäsenillä voisi olla kolmivuotiseen jäsenmaksuun siirtymiseksi.

Näiden pohjalta kirjoitimme kolme eri versiota maksuviestistä, joita testattiin pienelle otannalle jäseniä.

Testattavat viestit vetosivat erilaisiin päätöksenteon ilmiöihin, kuten suositteluun, ilmaiseen lahjaan, tappiokammoon ja suostuimmuuteen. Testikierroksella parhaiten menestynyttä viestiä käytettiin lopullisessa jäsenlaskutuksessa ja myöhemmin paperisessa maksumuistutuksessa.

Tulokset olivat ilahduttavia. Kolmen vuoden jäsenmaksuja oli helmikuun alkuun mennessä maksettu 526 kpl aiemman vuotuisen keskiarvon (150 kpl) sijasta.

Kaipaako sinun viestintäsi valintamuotoilua? Voit jättää meille viestin täällä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.