Työkalu: A Practioner’s Guide to Nudging

Tänään esittelyssä jokaisen valintamuotoilijan perustyökalun: A Practioner’s Guide To Nudging.

Työkalussa esimerkiksi luokitellaan valintamuotoilumenetelmiä, esitellään yleisimpiä päätöksenteon harhoja ja tehdään päätökstentekopolku. Valintamuotoilumenetelmät luokittuvat tietoisiin ja tiedostamattomiin, ulkopuolelta annettuihin ja itse päätettyihin, rohkaiseviin ja rajoittaviin sekä ihmisen päätöksentekokykyyn nojaaviin ja käyttäytymistä aktivoiviin oletuksiin. Tästä oiva opas omaan työkalupakkiin.

Opas on tehty vuonna 2013 Toronton Rotman School of Managementissa. Sen ovat koostaneet Kim Ly, Nina Mažar, Min Zhao ja Dilip Soman, joista viimeinen opettaa yhä samaisessa koulussa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.