Työkalu: Valintamuotoilu <3 Palvelumuotoilu

Aika usein, kun kerrotaan ummikolle valintamuotoilusta, puheisiin luikahtaa palvelumuotoilu. “Miten se (valintamuotoilu) eroaa palvelumuotoilusta?” on kaikille meille vamulaisille tuttu kysymys, ja joka kerta varmaankin vastataan vähän eri tavoin johtuen molempien määritelmien joustavuudesta. Nyt varsinkin päätyy näihin keskusteluihin harva se päivä, koska palvelumuotoilu on kaikkialla.

Onneksi meillä on Bridgeable, joka on julkaissut valintamuotoilun ja palvelumuotoilun yhdistävän teemaoppaan: Designing for Behaviour Change Toolkit. A Guide to Using Behavioural Economics with Service Design. Heidän mukaansa palvelumuotoilu katsoo holistisemmin koko kuvaa – siinä missä valintamuotoilu zoomaa yksittäisiin avainhetkiin ja päätöksiin. Vaikkei heidänkään määritelmänsä ole kiveen hakattu yleismaallinen totuus, saa tästä oppaasta yhden näkökulman. Lisäksi oppaaseen kannattaa tutustua ylipäätään kenen tahansa, joka haluaa vaikuttaa asiakaskokemukseen tai fasilitoida asiakaskokemusprosessia.

Pesäero?

Valintamuotoilijoiden näkemys vamun ja pamun eroihin liittyy enemmän muotoilun kohteen määrittelyyn: Kärjistetysti palvelumuotoilu pohjautuu siihen, miten käyttäjäystävällisyys ja saumaton palvelukokemus parantavat asiakkaan palvelupolkua. Valintamuotoilu puolestaan ohjaa käyttäjää uudelle polulle. Se polku voi olla muotoiltu mahtavaksi asiakaskokemukseksi, mutta valintamuotoilija ymmärtää ja määrittää sen, mihin suuntaan käyttäytymistä ohjataan.

Osallistuimme syyskuussa Palmun järjestämään 10+10-seminaariin, jossa manifestoitiin palvelumuotoilun muuttuvan yhä enemmän käyttäytymisen muotoiluun. Tästä olisi mukava johdatella, että valintamuotoilu on palvelumuotoilun seuraava sukupolvi. Jos kuitenkin palataan alkuperäiseen aiheeseen eli oppaaseen, suosittelemme kaikkia hyviä valintamuotoilijoita ja loistavia palvelumuotoilijoita yhdistämään voimansa parhaan asiakaskokemuksen tuottamiseksi.